Introduktion

I undervisningen om mental sundhed skal eleverne udvikle kompetencer til at håndtere dagligdagens udfordringer og deltage i positive og mangfoldige fællesskaber. Undervisningen skal bidrage til at eleverne udvikler deres handlekompetencer, så de kan fremme mental sundhed for sig selv og andre.

Curriculum for mental sundhed bygger på en sundhedspædagogisk tilgang, hvor der tages udgangspunkt i et bredt og positivt syn på sundhed og hvor der lægges vægt på tværfaglig, undersøgende og handlingsorienteret undervisning. Det betyder, at mental sundhed handler om livskvalitet, velvære og trivsel. Der arbejdes med et sundhedsbegreb, der både handler om den måde den enkelte lever på og de rammer som samfundet og det omgivende miljø giver os at leve indenfor. Undervisningen fokuserer på forskellige aspekter af sundhed i forhold til elevernes erfaringer, hverdag og relationer uden for skolen/fritid.

Undervisning om mental sundhed skal foregå på alle klassetrin fra 0. til 9. klassetrin. Undervisningen er opdelt tre trinforløb: 0.-3. klasse, 4.-6. klasse og 7.-9. klasse. Hvert trinforløb har sit selvstændige curriculum, der skal ses i relation til elevernes læring på de andre trin.

Curriculum for mental sundhed er inddelt i tre kompetenceområder: 1) positiv selvopfattelse, 2) fællesskab og samhørighed og 3) følelser. Det er væsentligt at kompetenceområderne ses i relation til hinanden, og der kan med fordel tilrettelægges undervisningsforløb, der bygger på læringsmål fra flere kompetenceområder.

Formål

Undervisningen i mental sundhed skal bidrage til, at eleverne udvikler kompetencer til at kunne håndtere dagligdagens udfordringer og deltage i positive og mangfoldige fællesskaber.

Eleverne skal opnå erkendelser af egne følelser, styrker, grænser og rettigheder samt forståelse for andres.

Eleverne skal lære, hvordan de hver for sig og i fællesskab med andre kan tage stilling og handle for at fremme egen og andres mentale sundhed.

 

Dette curriculum er udviklet således, at det kan ses i sammenhæng med undervisningen i skolens obligatoriske emne, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab